Betalen

Voor de aanslag (gemeentelijke- of waterschapsbelastingen, of gecombineerd) kunt u een betalingsregeling aanvragen. De meest gunstige betalingsregeling is de automatische incasso, dan wordt de aanslag in tien maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven.

Wanneer u geen automatische incasso wilt, maar toch in meerdere termijnen wil betalen dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kan telefonisch (tot € 2.500,00). Gaat het om een hoger bedrag dan dient het verzoek via de digitale balie of het contactformulier te gebeuren.

 

De vervaldagen staan vermeld op het aanslagbiljet. Het totale bedrag dient in ieder geval voor de laatste vervaldag betaald te zijn.

Als u nog niet eerder een machtiging heeft afgegeven, en u wilt het aanslagbedrag graag automatisch in maximaal tien termijnen betalen, dan kunt u dit alleen regelen via de digitale balie van de BWB of via het contactformulier

Kijkt u dan op de aanslag, hierop kunt u dit terugvinden. Ook kunt u via de digitale balie zien of u een automatische incasso heeft.

De afschrijvingen vinden steeds plaats aan het einde van de maand.

In 2018 vinden de automatische incasso's op de onderstaande data plaats. Als een wijziging of stopzetting vóór de mutatiedatum plaatsvindt, zal deze op de eerstvolgende afschrijving van toepassing zijn. Als een wijziging of stopzitting ná de mutatiedatum heeft plaatsgevonden, zal deze op de afschrijving van een maand later van toepassing zijn.

Maand Mutaties mogelijk tot Datum afschrijving
01-18 19 januari 2018 29 januari 2018
02-18 19 februari 2018 27 februari 2018
03-18 20 maart 2018 28 maart 2018
04-18 18 april 2018 26 april 2018
05-18 18 mei 2018 28 mei 2018
06-18 20 juni 2018 28 juni 2018
07-18 18 juli 2018 27 juli 2018
08-18 20 augustus 2018 28 augustus 2018
09-18 19 september 2018 27 september 2018
10-18 19 oktober 2018 29 oktober 2018
11-18 20 november 2018 28 november 2018
12-18 20 december 2017 28 december 2018
   
     

Het wijzigen van een rekeningnummer bij de automatische incasso of het stopzetten van de automatische incasso kan u op de doorgeven via de digitale balie, of het contactformulier

De BWB probeert te incasseren en wanneer dit niet lukt en het bedrag dus gestorneerd wordt krijgt de BWB géén informatie over de reden daarvan. Dit omdat de bank geen privacy-gevoelige informatie aan derden mag verstrekken. Voor de reden van stornering kunt u contact opnemen met uw bank.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling heeft. U kan tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift uitstel van betaling vragen, of na ontvangst van de ontvangstbevestiging.

Uitstel wordt uitsluitend verleend voor het bestreden bedrag van de aanslag.

Wanneer wij uw verzoek om kwijtschelding ontvangen wordt vanaf dat moment de invordering opgeschort (stopgezet) totdat op de aanvraag kwijtschelding is beslist. 
Heeft u een automatische incasso, dan zullen er vanaf het moment dat het kwijtscheldingsverzoek is ontvangen geen termijnen worden afgeschreven. Mocht de kwijtschelding (gedeeltelijk) worden afgewezen dan zal er opnieuw via de automatische incasso worden afgeschreven nadat de uitspraak aan u is verzonden.

Wanneer er teveel is betaald wordt het teveelbetaalde bedrag automatisch teruggestort.

Als u te laat bent met betalen ontvangt u een aanmaning en als u dan nog niet tijdig betaalt ontvangt u een dwangbevel. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kunt u om uitstel van betaling of een betalingsregeling verzoeken. Dit kan u via de digitale balie regelen of aanvragen via het contactformulier

Nadat de WSNP is uitgesproken vallen alle aanslagen die ná de uitspraak worden opgelegd onder "nieuw opkomende verplichtingen”. U moet dan zelf voor de betaling zorgen. De aanslag moet dus betaald te worden.

Stuurt u dan het betalingsbewijs. Een bankafschrift met hierop de betaling en of een print van een internetbetaling waarop het rekeningnummer en de betaling zichtbaar zijn.
Deze kan u via de digitale balie of het contactformulier toesturen. 

Het beslag op u bankrekening kan alleen worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is te voldoen. U kunt ook bij uw bank verzoeken om een spoed / buitengerechtelijke verklaring. Deze moet de bank aan ons sturen. Het bedrag waarvoor beslag is gelegd wordt dan versneld door de bank overgemaakt waarna het beslag wordt opgegeven.

Het beslag op uw voorlopige teruggave kan alleen worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd te voldoen.

Het beslag op uw loon / uitkering kan alleen worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd te voldoen. Wanneer de beslagvrije voet door ons onjuist is vastgesteld moet u hierover contact opnemen.

U kunt het afvoeren en de verkoop van uw auto alleen voorkomen door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd te betalen.

Het rekeningnummer 674773837 dat u te zien krijgt is een derdengeldrekening (tussenrekening) van iDeal, dit is niet de uiteindelijke rekening waarop het geld terecht komt. Vanuit deze rekening stort iDeal het geld door naar de Belastingsamenwerking West-Brabant, rekeningnummer NL86 BNGH 0285 1542 65.