Kwijtschelding

Wat is kwijtschelding?

Heeft u geen vermogen én een laag inkomen waardoor u de gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet hoeft te betalen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

Kwijtschelding aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Dan kunt u hier digitaal een aanvraag kwijtschelding indienen. Een papieren aanvraagformulier wordt niet meer verstrekt. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de onderstaande informatie raadplegen.