BWB scoort Goed

14 april 2016

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet  WOZ) door gemeenten en belastingsamenwerkingen, adviseert de staatssecretaris van Financiën, verzorgt arbitrage bij geschillen en biedt een overlegplatform voor betrokken partijen.

Ze geeft ook een oordeel (waardering) over de wijze waarop de uitvoering van de Wet WOZ plaatsvindt. Daarnaast treedt de Waarderingskamer op als expertisecentrum over de WOZ.

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) kreeg de afgelopen jaren de waardering “voldoende”.
Dat houdt in dat de BWB WOZ-taxaties van voldoende kwaliteit levert en op de belangrijkste onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Afgelopen week is deze waardering gewijzigd van ´voldoende’ naar ‘goed’. Deze waardering geldt voor alle deelnemers waarvoor de BWB de WOZ werkzaamheden verricht.
De kwalificatie “goed” betekent dat de BWB WOZ-taxaties van goede kwaliteit levert en daarnaast op alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
De BWB heeft ook voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.

De wijziging van het oordeel is gebaseerd op een onderzoek naar de interne beheersing Wet WOZ, dat op 24 maart 2016 plaatsvond. De conclusie en adviezen zijn (citaat):
“De uitvoering van de Wet WOZ wordt door de BWB goed beheerst door interne beheersmaatregelen. 

Nadat het vorige onderzoek heeft plaatsgevonden (eind 2014) heeft de organisatie veel verbeteringen doorgevoerd. Deze hebben geleid tot een aantoonbaar betere beheersing van het WOZ-proces.
Wij complimenteren de organisatie met deze verbeteringen. Wel moet de organisatie dit niveau van WOZ-uitvoering (en beheersing daarvan) voorzetten en op een aantal kleine onderdelen verder optimaliseren.” 

vinkje.jpg