Aanslagen gemeente Etten-Leur

1 maart 2016

Afgelopen weekend zijn de aanslagen gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen 2016 verzonden.

Op deze aanslag kan de eindafrekening afvalstoffenheffing 2015 staan waarvoor geen kwijtschelding mogelijk is.

Als u van mening bent dat u voor de rest van de aanslag wél in aanmerking komt voor kwijtschelding dan kunt u dit via deze link aanvragen.