E-formulieren

(Belasting)aangifteformulieren

Maak een keuze uit onderstaande pagina's:

Wat is eHerkenning?

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven. Met een eHerkenningsmiddel logt u op 1 manier veilig in bij alle aangesloten organisaties. Dat betekent minder wachtwoorden onthouden.

Als u wilt inloggen bij de BWB dan heeft u betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger nodig.

Kijk voor meer informatie of voor het aanvragen van een eherkenningsmiddel op: