WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking wordt jaarlijks verstuurd aan de eigenaar en/of gebruiker van de onroerende zaak, die ook het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen ontvangt.

De WOZ-beschikking en aanslagen voor een onroerende zaak worden zoveel mogelijk op hetzelfde aanslagbiljet gecombineerd. Voor het gebruik van woningen wordt geen onroerende zaakbelasting (OZB) geheven. Tot 1 januari 2016 ontvingen huurders van een woning dan ook geen WOZ-beschikking. Door de invoering van het Woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015 hebben huurders van woningen in de sociale (gereguleerde) huursector belang bij de WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde weegt immers 25% mee bij het bepalen van de maximale huur. Vandaar dat vanaf 1 januari 2016 aan alle huurders van woningen (behalve de huurders in de gemeente Breda) een WOZ-beschikking huurder wordt verzonden. De gemeente Breda stuurt een brief naar de huurders met de WOZ-waarde en geen formele beschikking.

Als de WOZ-beschikking volgens u niet juist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Een andere belanghebbende bij de onroerende zaak die niet de aanslag of aanslagen OZB krijgt, zoals een mede-eigenaar, kan een WOZ-beschikking opvragen. Hiermee staat ook voor hem de weg naar bezwaar open.

Als u een WOZ-beschikking ontvangen heeft en u wilt een afschrift daarvan, dan kunt u een kopie van de WOZ-beschikking opvragen via de Digitale balie.