Taxatieverslag

In het taxatieverslag staan onder andere de objectkenmerken van een onroerende zaak en de WOZ-waarde vermeld.

Eigenaren en huurders van woningen kunnen een taxatieverslag van hun woning op verschillende manieren opvragen:

  • via onze Digitale balie; u logt hier in met uw DigiD (behalve onroerende zaken in Breda) 
    • ga daar naar 'Mijn documenten' en dan ziet u uw taxatieverslag staan
  • staat de onroerende zaak waar u een taxatieverslag voor wilt in de gemeente Breda dan gaat u naar Taxatieverslag Breda; u logt hier in met uw DigiD
  • via MijnOverheid; u logt hier in met uw DigiD
    • ga daar naar 'Persoonlijke gegevens', kies onder 'Wonen' voor 'WOZ', bij het 'Overzicht WOZ-objecten' kunt u vervolgens klikken op het adres en dan verschijnt er een venster met gegevens over uw woning en kunt u een pdf van uw taxatieverslag aanklikken

Bent u pas na 1 januari eigenaar of huurder geworden van een woning dan staat het taxatieverslag niet in uw Digitale balie. U bent echter wel belanghebbende en heeft een fiscaal belang. U kunt via ons contactformulier een beschikking op verzoek aanvragen. 

Taxatieverslagen worden uitsluitend verstrekt aan degene die belanghebbende is van de onroerende zaak, dus de eigenaar of huurder van een woning en de eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning. Voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen is het op dit moment niet mogelijk om een taxatieverslag op te vragen via de Digitale balie