Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met de waarde op de WOZ-beschikking en/of met de onderbouwing daarvan, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking een bezwaarschrift indienen via de Digitale balie. Uitzondering hierop is de gemeente Breda. In het geval van de gemeente Breda kunt u uw bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking hier indienen.

De BWB heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u van mening bent dat de BWB een fout heeft gemaakt en uw WOZ-waarde te hoog heeft vastgesteld, dan kunt u via het contactformulier een verzoek doen om de taxateur u terug te laten bellen. De taxateur bekijkt dan direct of er een fout is gemaakt. Deze zal dan binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Na het telefonisch contact met de taxateur kunt u eventueel alsnog, via de Digitale balie, formeel bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de wettelijke termijn van 6 weken na de dagtekening van de beschikking bij ons binnen zijn.

Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst!
Gespecialiseerde bureaus werken voor u op ‘no cure no pay’ basis maar overheidsinstellingen, zoals de BWB, moeten relatief hoge vergoedingen aan deze bureaus betalen. Als u een bureau namens u bezwaar laat maken, dan machtigt u meestal dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de BWB moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat ‘no cure no pay’ bedrijven er van kunnen bestaan. Ter verduidelijking een voorbeeld uit de praktijk:

Als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, levert dit voor u een vermindering van de aanslag OZB op van ca. € 10,00 en voor de aanslag watersysteemheffing gebouwd van ca. € 3,00. Het bureau of de makelaar die u heeft ingeschakeld krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van ca. € 734,00 op zijn rekening bijgeschreven. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Wettelijke vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift € 246,00
  • Wettelijke vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting € 246,00
  • Vergoeding voor het indienen van een gemiddeld taxatierapport € 242,00
  • Totale vergoeding aan gespecialiseerd bureau/makelaar € 734,00

De door de BWB verstrekte kostenvergoedingen aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende-zaakbelastingen. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze voor het inschakelen van een deskundige, maar dit is echt maar zelden nodig. Alle bezwaarschriften, ongeacht of deze door de burger zelf of door een bureau wordt ingediend, worden serieus bekeken en afgehandeld. Rechtstreeks met de BWB in gesprek gaan over uw WOZ-waarde bespaart overheidsgeld! Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Helemaal gratis!

Vragen?
Heeft u nog vragen? Voor meer antwoorden verwijzen wij u naar onze veelgestelde vragen.