Vragen over betalen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Op het aanslagbiljet staat voor welke datum u de belasting moet betalen. Wilt u in delen betalen? Dat kan via een automatische incasso of via een betalingsregeling. U kunt dit regelen via Zelf online regelen

Kunt of wilt u de belasting niet in één keer betalen?
Dan kunt u kiezen voor een automatische incasso of vragen om een betalingsregeling. 

Ik wil een automatische incasso.
Uw belasting betaalt u dan in 10 delen. U betaalt elke maand automatisch een deel. Na 10 maanden heeft u alles betaald. U kunt dit regelen voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen of voor beide. U regelt een automatische incasso via Zelf online regelen

Ik wil een betalingsregeling.
Wilt u geen automatische incasso, maar wel in delen betalen? Dan kunt u ons vragen om een betalingsregeling.

Voor bedragen tot € 2.500,- belt u ons via (076) 529 83 00. U bereikt ons op:
-          maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
-          vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Voor bedragen hoger dan € 2.500,- vraagt u om een betalingsregeling via Zelf online regelen of ons contactformulier

Op het aanslagbiljet staat de datum waarop u betaald moet hebben. Dit noemen we de vervaldag, vervaldatum of vervaldata. Zorg dat u voor die datum betaald heeft. Dan voorkomt u dat u een aanmaning krijgt.

 

U kunt de belasting automatisch in 10 delen betalen.
U vraagt dan een automatische incasso aan via Zelf online regelen of via ons contactformulier.

U kunt zien of u een automatische incasso heeft:
-          op uw aanslagbiljet
-          via Zelf online regelen

 

Op welke datum halen we in 2019 het geld van uw rekening?

Dit leest u bij ‘dagen dat we geld van uw rekening halen’:

Maand

Mutatiedatum

Dagen dat we geld van uw rekening halen

01-19

22 januari 2019

28 januari 2019

02-19

20 februari 2019

27 februari 2019

03-19

22 maart 2019

28 maart 2019

04-19

23 april 2019

29 april 2019

05-19

22 mei 2019

28 mei 2019

06-19

21 juni 2019

27 juni 2019

07-19

23 juli 2019

29 juli 2019

08-19

21 augustus 2019

28 augustus 2019

09-19

20 september 2019

27 september 2019

10-19

22 oktober 2019

28 oktober 2019

11-19

22 november 2019

28 november 2019

12-19

18 december 2019

27 december 2019

De mutatiedatum is de datum waarop veranderingen bekend moeten zijn. Stopt of verandert de betaling? En laat u ons dat weten voor de mutatiedatum? Dan gaat de verandering mee voor de volgende betaling. Horen we het na de mutatiedatum? Dan passen we het aan voor de betaling van een maand later.

Neem contact op met uw bank. Wij krijgen geen informatie van de bank hierover. De bank mag ons geen privacygevoelige informatie geven.

Nee. U hoeft dan niet voor de vervaldatum te betalen. De vervaldatum is de datum die op uw aanslagbiljet staat. Zodra wij uw vraag voor ‘kwijtschelding’ gekregen hebben, stoppen wij de betaling. Dat geldt ook voor een automatische incasso. Gaat de kwijtschelding niet door? Dan start de betaling weer (en ook de automatische incasso). We laten u dan eerst weten dat de kwijtschelding niet doorgaat.

 

U hoeft niets te doen. We storten het bedrag dat u te veel betaald heeft weer terug. 

U krijgt eerst een aanmaning. Betaalt u dan niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel. Betaalt u dan weer niet op tijd dan kunnen wij beslag leggen.

Voor de aanmaning, dwangbevel en beslaglegging betaalt u extra kosten.

Is er een reden waarom u niet op tijd kunt betalen? Neem dan contact op met ons.

Aanslagen die u ontvangt na uitspraak van de wettelijke schuldsanering zijn 'nieuwe opkomende verplichtingen'. Deze moet u zelf betalen.

We kunnen beslag leggen op uw bankrekening. Dat noemen we ‘bankbeslag”. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U lost dit op door de belasting zelf alsnog te betalen. Als het tegoed op uw rekening hoger is dan het bedrag waarvoor beslag is gelegd, dan kunt u bij de bank vragen om een ‘spoedverklaring’.

We kunnen uw voorlopige teruggave van de Belastingdienst opeisen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw voorlopige teruggave’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen.

We kunnen uw loon of uitkering opeisen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw loon of uitkering’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen .

We kunnen een wielklem op uw auto zetten. Of beslag leggen op uw auto en deze afvoeren en eventueel verkopen. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U voorkomt dit door de belasting toch nog zelf te betalen, lukt dit niet, neem dan contact met ons op.

Het rekeningnummer 674773837 is een tussenrekening. Vanuit deze tussenrekening stort iDeal het geld door naar onze bankrekening met rekeningnummer NL86 BNGH 0285 1542 65.

 

Vanaf 2018 krijgt u als inwoner van Rucphen ook via ons een aanslag voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Had u al eerder een automatische incasso voor de waterschapsbelastingen bij ons? Dan hoeft u niets te doen. Dan gebruiken wij hetzelfde rekeningnummer.

Had u nog geen automatische incasso en wilt u deze wel voor beide belastingen? Dan kunt u dat regelen via Zelf online regelen of via ons contactformulier.

Met een overheidsvordering kunnen wij een schuld aan de Belastingsamenwerking West-Brabant van uw bankrekening afschrijven zonder uw toestemming. 

Wanneer doen wij een overheidsvordering?
Als u na een dwangbevel nog steeds niet betaalt. Het bedrag dat u moet betalen, schrijven wij dan van uw bankrekening af.

Saldo op uw rekening
Is uw schuld hoger dan het bedrag op uw rekening? En mag u rood staan van uw bank? Dan kunnen wij ook afschrijven van het bedrag dat u rood mag staan.

Overheidsvordering door uw bank laten terugboeken kan niet
U kunt het afgeschreven bedrag niet laten terugboeken.