Vragen over belastingen van het Waterschap

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Voor de gemeenten die bij ons aangesloten zijn:
-          gemeente Bergen op Zoom
-          gemeente Breda
-          gemeente Dongen
-          gemeente Etten-Leur
-          gemeente Halderberge
-          gemeente Moerdijk
-          gemeente Oosterhout
-          gemeente Roosendaal
-          gemeente Rucphen
-          gemeente Woensdrecht
-          gemeente Zundert

En ook voor de volgende gemeenten, omdat zij vallen onder het Waterschap Brabantse Delta:
-          gemeente Alphen-Chaam
-          gemeente Baarle-Nassau
-          gemeente Drimmelen
-          gemeente Geertruidenberg
-          gemeente Gilze en Rijen
-          gemeente Goirle
-          gemeente Loon op Zand
-          gemeente Steenbergen
-          gemeente Tilburg
-          gemeente Waalwijk

U moet belastingen betalen als u inwoner, ondernemer, eigenaar van een woning, gebouw of grond bent in West-Brabant én belang heeft bij het werk van het Waterschap Brabantse Delta. U leest in het ‘aanwijzingsbeleid belastingplichtigen’ wie belastingen moeten betalen.

Heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw? Dan kijken we naar de feitelijke situatie. Op basis daarvan berekenen we hoeveel belasting u moet betalen voor het schoonmaken van uw afvalwater.

Er zijn belastingen voor watersystemen voor eigenaren en voor gebruikers.

Belastingen voor watersystemen voor eigenaren

-       Belasting voor gebouwen
Voor deze belasting kijken we naar de WOZ van uw woning of niet-woning.

-       Belasting voor niet-gebouwen, natuurterreinen en openbare verharde wegen
Voor deze belasting kijken we naar het aantal hectare. Een hectare is 10.000 m2. Voor natuurterreinen en openbare verharde wegen gelden andere tarieven dan voor niet-gebouwen.

Belastingen voor watersystemen voor gebruikers

-       Belasting voor het schoonmaken van afvalwater in oppervlaktewater

Verontreinigingsheffing woonruimten
Verontreinigingsheffing bedrijfsgebouwen

-       Belasting voor schoonmaken afvalwater in riool en andere plekken

Zuiveringsheffing woonruimten
Zuiveringsheffing bedrijven

Voor deze belastingen kijken we naar het aantal vervuilingseenheden van de woning of bedrijfsgebouw. Een éénpersoonshuishouden krijgt 1 vervuilingseenheid, andere woningen en bedrijfsgebouwen krijgen 3 vervuilingseenheden. U leest op de voorkant van uw aanslagbiljet hoeveel vervuilingseenheden uw woning of bedrijfsgebouw krijgt.

-       Belasting voor ingezetenen

Een ingezetene is iemand die woont in het werkgebied van het Waterschap. Hij of zij staat op 1 januari van dat jaar ingeschreven in het persoonsregister van een gemeente in dat werkgebied.

De belasting voor ingezetenen is een vast bedrag per woning. Het maakt niet uit hoeveel mensen er wonen.

Het Waterschap Brabantse Delta werkt tussen Bergen op Zoom en Tilburg. De oppervlakte van dit gebied is ongeveer 170.000 hectare. Een hectare is 10.000 m2. In dit gebied wonen ongeveer 800.000 mensen. Lees meer op www.brabantsedelta.nl.

Ja, dat moet als u afvalwater brengt naar oppervlaktewater. U betaalt daarvoor Verontreinigingsheffing. U brengt namelijk schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater, ook als uw sceptictank goed werkt.

Brengt u het water naar een IBA klasse II of III dat beheerd wordt door het Waterschap? Dan betaalt u Zuiveringsheffing. U krijgt dan een aanslag van 1 v.e (vervuilingseenheid).

Een v.e geeft aan hoeveel zuurstof en fosfor er nodig is om het afvalwater schoon te maken. Voor 1 v.e is er 54.8 kilogram zuurstof en 20 kilogram fosfor nodig.