Waterschapsbelastingen

Hieronder volgt een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over waterschapbelastingen. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier

Waterschapbelasting algemeen

De gemeenten  Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand, Steenbergen, Tilburg en Waalwijk zijn geen deelnemende gemeenten in de Belastingsamenwerking.

Waterschap Brabantse Delta is wél een deelnemer van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Het waterschap voert haar taken uit in deze gemeenten en daarom krijgen de inwoners van ook bovengenoemde gemeenten een aanslag van de Belastingsamenwerking West-Brabant voor de waterschapslasten van Waterschap Brabantse Delta.

Als inwoner, ondernemer of eigenaar van een woning, een gebouw of grond in West-Brabant heeft u belang bij het werk van waterschap Brabantse Delta. Via het aanwijzingsbeleid belastingplichtigen kunt u nagaan aan wie de aanslag wordt opgelegd.

Voor bedrijfsruimten wordt voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing de feitelijke situatie beoordeeld. De gebruiker van de bedrijfsruimte is heffingsplichtig.

Als u een septictank (IBA klasse I) in beheer heeft, moet u, als geloosd wordt op oppervlaktewater, verontreinigingsheffing betalen. Zelfs nadat uw afvalwater een goed functionerende septictank is gepasseerd, loost u nog steeds schadelijke stoffen.

Wanneer geloosd wordt op een IBA klasse II of III in uw beheer, zal de vervuilingswaarde kleiner of gelijk zijn aan 1 vervuilingseenheid en ontvangt u een aanslag van 1 vervuilingseenheid.

Indien u loost op een IBA II of III in beheer bij het waterschap, is sprake van een lozing op een zuiveringstechnisch werk in beheer bij het waterschap en bent u zuiveringsheffing verschuldigd.

De jaarlijkse waterschapsbelastingen zijn te onderscheiden in eigenarenbelastingen (watersysteemheffing gebouwd en watersysteemheffing ongebouwd) en gebruikersbelastingen (  Zuiveringsheffingverontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen).

Watersysteemheffing gebouwd
De watersysteemheffing gebouwd voor huizen en andere gebouwen wordt berekend op basis van de WOZ-waarde.

Watersysteemheffing ongebouwd
De watersysteemheffing ongebouwd voor onbebouwde grond wordt per hectare (10.000 m²) berekend. Voor natuurterreinen en openbare verharde wegen geldt een ander tarief.

Watersysteemheffing ingezetenen
De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen.

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing 
De zuiveringsheffing/verontreigingsheffing wordt per woonruimte berekend en bedraagt drie vervuilingseenheden. Een uitzondering wordt gemaakt voor alleenwonenden (éénpersoonshuishoudens). Deze betalen 1 v.e. Het aantal v.e. (3 of 1) dat voor u geldt, vindt u op de voorzijde in de kolom 'heffingsmaatstaf'.

U kunt voor de volgende waterschapsbelastingsoorten aangeslagen worden:

  • Zuiveringsheffing woonruimten;
  • Zuiveringsheffing bedrijven;
  • Verontreinigingsheffing woonruimten;
  • Verontreinigingsheffing bedrijven;
  • Watersysteemheffing ingezetenen;
  • Watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken;
  • Watersysteemheffing ongebouwde onroerende zaken;
  • Watersysteemheffing natuurterreinen.

Kijk op deze pagina voor meer uitleg over bovenstaande belastingsoorten.

Het werkgebied van waterschap Brabantse Delta is gelegen tussen Bergen op Zoom en Tilburg en er wonen circa 800.000 mensen. De oppervlakte van het gebied is zo'n 171.000 ha. groot. Voor meer informatie kunt u hier klikken.