Voor welke belastingen is een automatische incasso mogelijk?

Welke belastingen kunt u betalen via een automatische incasso?
- definitieve aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
- definitieve aanslag rioolheffing grootverbruik
- watersysteemheffing
- onroerende zaakbelastingen
- rioolheffing
- afvalstoffenheffing
- hondenbelasting
- (woon)forensenbelasting
- bedrijfsinvesteringszone (in de gemeente Bergen op Zoom)

Onderstaande belastingen kunnen niet via een automatische incasso worden afgeschreven:
- voorlopige aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
- voorlopige aanslag rioolheffing grootverbruik
- bedrijfsinvesteringszone (Gemeente Bergen op Zoom per 2016 wel mogelijk)
- grafrechten
- havengeld
- leges parkeerbelasting
- lijkbezorgingsrechten
- marktgelden
- precario
- retributiebelasting
- reclamebelasting 
- toeristenbelasting
- watertoeristenbelasting
- woonforensenbelasting