Voor welke belastingen is een automatische incasso mogelijk?

Welke belastingen kunt u betalen via een automatische incasso?

 • definitieve aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
 • definitieve aanslag rioolheffing grootverbruik
 • watersysteemheffing
 • onroerende zaakbelastingen
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting
 • (woon)forensenbelasting
 • bedrijfsinvesteringszone (in de gemeente Bergen op Zoom)
 • reclamebelasting binnenstad Roosendaal


Onderstaande belastingen kunnen niet via een automatische incasso worden afgeschreven:

 • voorlopige aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
 • voorlopige aanslag rioolheffing grootverbruik
 • bedrijfsinvesteringszone (Gemeente Bergen op Zoom per 2016 wel mogelijk)
 • grafrechten
 • havengeld
 • leges
 • parkeerbelasting
 • lijkbezorgingsrechten
 • marktgelden
 • precario
 • retributiebelasting
 • reclamebelasting 
 • toeristenbelasting
 • watertoeristenbelasting
 • woonforensenbelasting