Niet afgeschreven termijn automatische incasso (stornering)

Wat gebeurt er als wij een termijn van uw automatische incasso niet af kunnen schrijven? 
Als wij uw automatische incasso één keer niet af kunnen schrijven, dan verdelen wij deze termijn over de nog te incasseren termijnen. De automatische incasso loopt gewoon door.

Als uw automatische incasso voor een tweede keer storneert, wordt uw automatische incasso voor dit belastingjaar stopgezet. Dan dient u het openstaande bedrag in één keer te betalen.