Wanneer halen we geld van uw rekening?

Op welke datum halen we in 2018 het geld van uw rekening?
Dit leest u bij ‘dagen dat we geld van uw rekening halen’:

Maand

Mutatiedatum

Dagen dat we geld van uw rekening halen

01-18

19 januari 2018

29 januari 2018

02-18

19 februari 2018

27 februari 2018

03-18

20 maart 2018

28 maart 2018

04-18

18 april 2018

26 april 2018

05-18

18 mei 2018

28 mei 2018

06-18

20 juni 2018

28 juni 2018

07-18

18 juli 2018

27 juli 2018

08-18

20 augustus 2018

28 augustus 2018

09-18

19 september 2018

27 september 2018

10-18

19 oktober 2018

29 oktober 2018

11-18

20 november 2018

28 november 2018

12-18

20 december 2018

28 december 2018

De mutatiedatum is de datum waarop veranderingen bekend moeten zijn. Stopt of verandert de betaling? En laat u ons dat weten voor de mutatiedatum? Dan gaat de verandering mee voor de volgende betaling. Horen we het na de mutatiedatum? Dan passen we het aan voor de betaling van een maand later.