Getekende besluiten

2016      
   21-10-2016    
pdf-icoon.gif Tweede bestuursrapportage 2016 pdf-icoon.gif  Benoeming directeur
pdf-icoon.gif Vergaderschema 2017 Algemeen bestuur    
  01-07-2016    
pdf-icoon.gif Vaststellen begroting BWB 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020  pdf-icoon.gif Benoemen lid dagelijks bestuur namens gemeenten tot 30 000 inwoners
  15-04-2016    
pdf-icoon.gif Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2015 BWB pdf-icoon.gif Jaarverslag en jaarrekening 2015
  19-02-2016    
pdf-icoon.gif

Ontwerpbegroting BWB 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020

   
 2015      
  06-11-2015    
pdf-icoon.gif

Vaststelling vergoeding uittreding Alphen-Chaam

pdf-icoon.gif Scenario's ter beperking schadebedrag uittreding Alphen-Chaam
pdf-icoon.gif Vergaderschema Dagelijks en Algemeen Bestuur 2016 pdf-icoon.gif Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter
  26-06-2015    
 pdf-icoon.gif

Aanwijzing voorzitter AB en DB

pdf-icoon.gif

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2014 BWB Deel 1

 pdf-icoon.gif

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2014 BWB Deel 2

pdf-icoon.gif

Vaststelling eerste bestuursrapportage 2015

 pdf-icoon.gif

Vaststelling begroting BWB 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019

pdf-icoon.gif

Vaststelling jaarverslag klachtenbehandeling 2014

 pdf-icoon.gif

Aansluiten BWB GVOP

pdf-icoon.gif

 Liquidatieplan Alphen-Chaam

 pdf-icoon.gif

Rapportage onderzoek DVO ICT Breda

 

 

  28-02-2015    
 pdf-icoon.gif

Ontwerpbegroting BWB 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019

 

 

 2014      
  31-10-2014    
pdf-icoon.gif

Vergaderschema AB 2015

pdf-icoon.gif

Vaststellen Archiefregeling BWB 2014

pdf-icoon.gif

Vaststellen Nota Reserves en Voorzieningen BWB 2014

pdf-icoon.gif

4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling BWB

  27-06-2014    
pdf-icoon.gif

Verkiezing leden Dagelijks Bestuur BWB

pdf-icoon.gif

Voteren van krediet voor BWB, de balans sneller in evenwicht

pdf-icoon.gif

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2013 BWB

pdf-icoon.gif

Vaststelling bestuursrapportage 1e vier maanden 2014 BWB

pdf-icoon.gif

Vaststelling begroting BWB 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018

pdf-icoon.gif

Toetreding gemeente Zundert en Rucphen tot BWB in 2016

pdf-icoon.gif

Mandaten afdoen verzoeken WOZ

 

 

  28-02-2014    
 pdf-icoon.gif

Kostentoerekening begroting BWB 2014

 pdf-icoon.gif

 Overdrachtsdocument BWB Bestuursperiode 2014-2018

pdf-icoon.gif

Ontwerpbegroting BWB 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018

   
2013      
  01-11-2013    
 pdf-icoon.gif

Kostentoerekening begroting BWB 2014

 pdf-icoon.gif

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2012 BWB

  17-06-2013    
 pdf-icoon.gif

Vaststelling begroting BWB 2014 en meerjarenbegroting 2014-2017

 pdf-icoon.gif

Bestuursrapportage 1e vier maanden 2013

 pdf-icoon.gif

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2012 BWB

 pdf-icoon.gif

Toetreding gemeente Dongen tot BWB in 2014

 pdf-icoon.gif

Toetreding gemeente Moerdijk tot BWB in 2014

 pdf-icoon.gif

Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling BWB

  01-03-2013    
 pdf-icoon.gif

Kostentoerekening begroting BWB 2014

pdf-icoon.gif

Nota waarderen en afschrijven BWB 2012