Getekende besluiten

   
25-4-2019  
Vaststelling Jaarverslag Klachtenafhandeling  
 21-10-2016  
Tweede bestuursrapportage 2016  Benoeming directeur
Vergaderschema 2017 Algemeen bestuur  
01-07-2016  
Vaststellen begroting BWB 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 Benoemen lid dagelijks bestuur namens gemeenten tot 30 000 inwoners
15-04-2016  
Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2015 BWB Jaarverslag en jaarrekening 2015
19-02-2016  

Ontwerpbegroting BWB 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020

 
   
06-11-2015  

Vaststelling vergoeding uittreding Alphen-Chaam

Scenario's ter beperking schadebedrag uittreding Alphen-Chaam
Vergaderschema Dagelijks en Algemeen Bestuur 2016 Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter
26-06-2015  

Aanwijzing voorzitter AB en DB

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2014 BWB Deel 1

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2014 BWB Deel 2

Vaststelling eerste bestuursrapportage 2015

Vaststelling begroting BWB 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019

Vaststelling jaarverslag klachtenbehandeling 2014

Aansluiten BWB GVOP

 Liquidatieplan Alphen-Chaam

Rapportage onderzoek DVO ICT Breda

 

28-02-2015  

Ontwerpbegroting BWB 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019