Aanwijzingsbesluiten en mandaten

 

pdf-icoon.gif Mandaat Dagelijks Bestuur afdoen WOB verzoeken
pdf-icoon.gif Mandaat Algemeen Bestuur afdoen WOB verzoeken
pdf-icoon.gif  Aanwijzing heffingsambtenaar 2018
pdf-icoon.gif Aanwijzing heffingsambtenaar 2016
pdf-icoon.gif Aanwijzing invorderingsambtenaar 2018
pdf-icoon.gif Aanwijzing invorderingsambtenaar 2016
pdf-icoon.gif Aanwijzing- en Mandaatbesluit BAG 2016
pdf-icoon.gif Mandaatbesluit Heffingsambtenaar 2016
pdf-icoon.gif Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar 2016