Tarieven 2014

Belastingtarieven Woensdrecht 2014.

Belastingsoort 2014
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1101%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1564%
Niet-woningen gebruikers 0,1303%
Rioolheffing  
Éénpersoonshuishouding € 144,00
Meerpersoonshuishouding € 192,00
Niet in hoofdzaak woning:  
1 t/m 500 m3 afvalwater: € 192,00
501  tot 1000 m3   € 47,27/100 m 
1001  tot 2000 m € 42,01/100 m 
met een minimum van   € 475,00
2001  tot 5000 m € 36,76/100 m 
met een minimum van   € 850,00
5001  tot 10000 m € 31,51/100 m 
met een minimum van   € 1850,00
10001  of meer € 26,25/100 m 
met een minimum van   € 3175,00 
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 157,00
Diftar, restafval 240 ltr container, voorlopig(14 ledigingen)/def. per lediging €  66,50/4,75
Diftar, restafval 140 ltr container, voorlopig(14 ledigingen)/def. per lediging €  39,20/2,80
Diftar, restafval ondergrondse container, voorlopig(75 inworpen) /def. per inworp €  45,00/0,60
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 60,00
Voor elke volgende hond € 100,00
Per kennel € 250,00