Tarieven 2018

Belastingtarieven Rucphen 2018

Belastingsoort 2018
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1139%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1499%
Niet-woningen gebruikers 0,1264%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel, in hoofdzaak woning € 205,58
percelen die in hoofdzaak tot woning dienen en waarbij sprake is van het gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde IBA € 160,98
Perceel, niet in hoofdzaak woning, een percentage van de heffingsmaatstaf, namelijk:
met dien verstande dat, per perceel niet meer wordt geheven dan € 2500,00
0,1108%
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel    € 109,20
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding:  
- Per lediging van een GFT-container € 2,00
- Per lediging van een Restafval-container € 5,60
- Per inworp in een ondergrondse verzamelcontainer € 1,10