Tarieven 2017

Belastingtarieven Roosendaal 2017

Belastingsoort 2017
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,11152%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,17054%
Niet-woningen gebruikers 0,12044%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 308,80
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 501m3  tot/met 100.000 m3, per m3 € 1,14
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 100.001 m3 tot/met 1.000.000 m3, per m3 € 0,23
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000.001 en meer per m3 € 0,21
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel  
1. Éénpersoonshuishouding € 212,40
2. Meerpersoonshuishouding € 238,40
Vastrecht bij bemeterde afvalcontainer, per perceel € 176,00
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding  
- 240 liter restafval container, per lediging € 4,80
- 140 liter restafval container, per lediging € 2,80
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 60 liter € 0,80
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 30 liter € 0,40
Extra afvalcontainer € 40,00
Hondenbelasting = afgeschaft per 01-01-2017