Tarieven 2014

Belastingtarieven Roosendaal 2014.

Belastingsoort 2014
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,10757%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,15240%
Niet-woningen gebruikers 0,10763%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 283,20
Boven 500 m3 per m3 zie tabel
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht per perceel  
Éénpersoonshuishouding € 155,00
Meerpersoonshuishouding € 222,00
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel  
Éénpersoonshuishouding € 209,00
Meerpersoonshuishouding € 276,00
Extra container restafval  €  40,00
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding  
- 240 liter restafval container, per lediging € 4,50
- 140 liter restafval container, per lediging € 2,50
- ondergrondse afvalcontainer, per aanbieding € 0,75
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 58,80
Voor tweede hond € 79,20
Vanaf derde hond € 108,60
Per kennel € 248,70