Tarieven 2013

Belastingtarieven Roosendaal 2013.

Belastingsoort 2013
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,10119%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,14337%
Niet-woningen gebruikers 0,10125%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 272,00
Boven 500 m3 per m3 zie tabel
Afvalstoffenheffing  
Éénpersoonshuishouding € 265,20
Meerpersoonshuishouding € 331,20
Extra container restafval 140 ltr. € 127,20
Extra container restafval 240 ltr. € 165,60
Extra GFT-container 140 ltr. € 103,80
Extra GFT-container 240 ltr. € 132,00
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 57,10
Voor elke volgende hond € 77,30
Vanaf derde hond € 106,20
Per kennel € 243,10