Verordeningen 2014

Hieronder vindt u een overzicht van de Oosterhout verordeningen.

Klik op de verordening om deze als PDF-bestand te downloaden.

pdf-icoon.gif Verordening onroerende zaakbelastingen 2014  pdf-icoon.gif Verordening marktgeld 2014 
pdf-icoon.gif Verordening afvalstoffenheffing 2014  pdf-icoon.gif Verordening hondenbelasting 2014 
pdf-icoon.gif Verordening rioolheffing 2014 pdf-icoon.gif Verordening AVOI 2014
pdf-icoon.gif Legesverordening 2014 pdf-icoon.gif Tarieventabel leges 2014 
pdf-icoon.gif Retributieverordening 2014  pdf-icoon.gif Verordening intrekken brandweerrechten 2010 
pdf-icoon.gif Verordening precariobelasting 2014  pdf-icoon.gif Verordening toeristenbelasting 2014 
pdf-icoon.gif Verordening parkeerbelastingen 2014  pdf-icoon.gif  Parkeerbelastingen aanwijzingsbesluit 2013 2e wijziging
pdf-icoon.gif Aanwijzingsbesluit 2013 tekening tweede wijziging pdf-icoon.gif Beleidsregels kwijtschelding 2014
pdf-icoon.gif Verordening BIZ 2014 pdf-icoon.gif BIZ Centrum kaart
pdf-icoon.gif  1e Wijziging legesverordening 2014    

Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken, heeft u een programma als Acrobat Reader nodig welke u hier gratis kunt downloaden.