Tarieven 2018

Belastingtarieven Oosterhout 2018.

Belastingsoort 2018
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1156%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2016%
Niet-woningen gebruikers 0,1762%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 204,00
Niet in hoofdzaak woning: € 204,00
toeslag waterverbruik 501 t/m 50.000 m3 ingenomen water, per m3 € 0,46
Afvalstoffenheffing Diftar  
Vast bedrag per perceel  €  95,00
Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een GFT- of restafvalcontainer, per perceel:  
  • per lediging / verhoogd met een bedrag per kilo voor restafval
€ 2,64/ 0,35
  • aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container
€ 2,41
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond €63,36
Voor elke volgende hond € 126,72
Per kennel € 404,40