Tarieven 2015

Belastingtarieven Oosterhout 2015.

Belastingsoort 2015
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1172%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1780%
Niet-woningen gebruikers 0,1349%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 228,00
Niet in hoofdzaak woning: € 312,00
toeslag waterverbruik 501 t/m 50.000 m3 ingenomen water € 0,98 / m3 
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 95,00
Tweede GFT- of restafvalcontainer, 140/240 ltr nihil
Derde GFT- of restafvalcontainer, 140/240 ltr € 71,00
Diftar, GFT- of restafval per lediging, verhoogd met een bedrag per kilo voor restafval € 2,16/ 0,35
Diftar, ondergrondse container/zak per aanbieding € 2,29
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond €61,56
Voor elke volgende hond € 123,24
Per kennel € 392,64