Tarieven 2014

Belastingtarieven Oosterhout 2014.

Belastingsoort 2014
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1169%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1731%
Niet-woningen gebruikers 0,1384%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 192,00
Niet in hoofdzaak woning: € 684,00
toeslag waterverbruik 501 t/m 50.000 m3 ingenomen water € 0,87 / m3 
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 104,00
Tweede GFT- of restafvalcontainer, 140/240 ltr nihil
Derde GFT- of restafvalcontainer, 140/240 ltr € 70,00
Diftar, GFT- of restafval per lediging, verhoogd met een bedrag per kilo voor restafval € 2,64/ 0,35
Diftar, ondergrondse container/zak per aanbieding € 2,41
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 60,72
Voor elke volgende hond € 121,44
Per kennel € 386,88