Tarieven 2013

Belastingtarieven Oosterhout 2013.

Belastingsoort 2013
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1069%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1660%
Niet-woningen gebruikers 0,1319%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 150,00
Niet in hoofdzaak woning: € 540,00
toeslag waterverbruik 501 t/m 50.000 m3 ingenomen water € 0,91 / m3 
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 74,00
Tweede GFT- of restafvalcontainer, 140/240 ltr nihil
Derde GFT- of restafvalcontainer, 140/240 ltr € 70,00
Diftar, GFT- of restafval per lediging, verhoogd met een bedrag per kilo voor restafval € 2,10/ 0,35
Diftar, ondergrondse container/zak per aanbieding € 2,10
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 59,52
Voor elke volgende hond € 119,04
Per kennel € 379,32