Tarieven 2012

Belastingtarieven Oosterhout 2012.

Belastingsoort 2012
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1001%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1560%
Niet-woningen gebruikers 0,1242%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 120,00
Niet in hoofdzaak woning: per fte € 126,00
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 258,00
Extra container restafval 240 ltr. € 152,16
Extra GFT-container 140 ltr. € 78,12
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 58,56
Voor elke volgende hond € 117,12
Per kennel € 373,68