Tarieven 2017

Belastingtarieven Moerdijk 2017.

Belastingsoort 2017
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0953%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2729%
Niet-woningen gebruikers 0,2226%
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden € 177,95
Meerpersoonshuishouden € 237,25
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt:  
a. -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte < 100 m2 € 231,31
    -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte > 100 m2 € 383,97
b. als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning € 383,97
c. als verzorgingstehuis, per 10 inwoners of gedeelte waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van het belastingjaar) € 434,84
d. voor onderwijsdoeleinden, per leslokaal € 94,85
e. voor een andere dan één van de hiervoor genoemde functies (culturele gebouwen,clubhuizen, recreatiewoningen, e.d.) 

€ 94,85

Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
tot en met 500 m3 € 395,00
te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 € 395,00
te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 0,84
Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 217,07
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 162,80
Eén of meer containers, bestemd voor huishoudelijk afval, per container € 72,40
Reinigingsheffing (bedrijven):  
Het eenmaal per week ledigen van door gemeente beschikbaar gesteld inzamelmiddel, waarmee qua aard en omvang aan huishoudelijk afval gelijkgesteld afval kan worden ingezameld, excl. BTW € 217,07