Tarieven 2014

Belastingtarieven Moerdijk 2014.

Belastingsoort 2014
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0910%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2342%
Niet-woningen gebruikers 0,1922%
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden € 169,85
Meerpersoonshuishouden € 226,45
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt:  
a. -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte < 100 m2 € 226,45
    -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte > 100 m2 € 375,90
b. als bedrijfsruimte met woning, winkel met woning € 375,90
c. als verzorgingstehuis, per 10 inwoners of gedeelte waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van het belastingjaar) € 425,70
d. voor onderwijsdoeleinden, per leslokaal € 92,85
e. voor een andere dan één van de hiervoor genoemde functies (culturele gebouwen,clubhuizen, recreatiewoningen, e.d.) 

€ 92,85

Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
a. tot en met 500 m3 € 390,00
b. boven 500 m3 tot en met 1000 m3 € 780,00
c. boven 1.000 m3 een vast tarief/toeslag voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 780,00/€ 0,83
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 268,53
Vast bedrag per perceel eenpersoonshuishouden € 201,40
één of meer 240 liter containers, bestemd voor huishoudelijk afval, per container € 89,54
Reinigingsrechten (bedrijven):  
Het eenmaal per week ledigen van door gemeente beschikbaar gesteld inzamelmiddel, waarmee qua aard en omvang aan huishoudelijk afval gelijkgesteld afval kan worden ingezameld, excl. BTW € 268,53