Tarieven 2016

Belastingtarieven Halderberge 2016.

Belastingsoort 2016
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1133%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1998%
Niet-woningen gebruikers 0,1783%
Rioolheffing  
Éénpersoonshuishouding € 148,80
Meerpersoonshuishouding € 198,48
Niet in hoofdzaak woning:  
Tot 500 m3 afvalwater: € 198,48
Boven 501 m3, per m3 € 0,20
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht per perceel € 156,36
Extra container restafval 140/240 ltr. € 100,00
240 ltr restafvalcontainer, per lediging € 7,11
140 ltr restafvalcontainer, per lediging € 4,15
Ondergrondse afvalcontainer, per aanbieding € 1,19
Hondenbelasting Geen