Tarieven 2015

Belastingtarieven Halderberge 2015.

Belastingsoort 2015
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1139%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1921%
Niet-woningen gebruikers 0,1714%
Rioolheffing  
Éénpersoonshuishouding € 154,56
Meerpersoonshuishouding € 206,16
Niet in hoofdzaak woning:  
Tot 500 m3 afvalwater: € 206,16
Boven 501 m3, per m3 € 0,21
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht per perceel bij éénpersoonshuishouden € 150,96
Vastrecht per perceel bij meerpersoonshuishouden € 215,88
Extra container restafval 140/240 ltr. € 100,00
240 ltr restafvalcontainer, per lediging € 3,30
140 ltr restafvalcontainer, per lediging € 1,93
Ondergrondse afvalcontainer, per aanbieding € 0,55
Hondenbelasting Geen