Tarieven 2014

Belastingtarieven Halderberge 2014.

Belastingsoort 2014
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1100%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1806%
Niet-woningen gebruikers 0,1611%
Rioolheffing  
Éénpersoonshuishouding € 149,40
Meerpersoonshuishouding € 199,20
Niet in hoofdzaak woning:  
Tot 500 m3 afvalwater: € 199,20
Boven 500 m3 per 500 m3 of hoeveelheid daarvan € 99,60
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht per perceel bij éénpersoonshuishouden € 135,00
Vastrecht per perceel bij meerpersoonshuishouden € 196,00
Extra container restafval 140/240 ltr. € 100,00
240 ltr restafvalcontainer, per lediging € 3,00
140 ltr restafvalcontainer, per lediging € 1,75
Ondergrondse afvalcontainer, per aanbieding € 0,50
Hondenbelasting Geen