Tarieven 2018

Belastingtarieven Etten-Leur 2018

Belastingsoort 2018
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1086%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1847%
Niet-woningen gebruikers 0,1680%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 200,40 
Boven 500 m3 per m3 € 0,28 
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 159,00
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 5 € 6,00
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 11 € 7,20
Extra aanbieding van afvalstoffen in ondergrondse restafvalcontainer boven getal van 15 € 2,00
Extra aanbieding van afvalstoffen in ondergrondse restafvalcontainer boven getal van 33 € 2,40
Extra aanbieding van afvalstoffen in bemeterde rolcontainer boven getal van 30 € 1,00
Extra aanbieding van afvalstoffen in bemeterde rolcontainer boven getal van 66 € 1,20
Milieustraat; Voor het gebruik van een BIG Bag € 95,00
Milieustraat; Voor het los aanbieden van huishoudelijk afval, per m3 € 100,00
Reinigingsrecht  
Vastrecht per perceel € 156,00
Per extra container (max. één extra container per soort) € 18,00
Per lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 5 € 6,00
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 11Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 11Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 11 € 7,20
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 53,92
Voor elke volgende hond € 134,80
Per kennel € 323,52