Tarieven 2017

Belastingtarieven Etten-Leur 2017

Belastingsoort 2017
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1127%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1770%
Niet-woningen gebruikers 0,1497%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 207,00
Boven 500 m3 per m3 € 0,28
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 162,00
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Per lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 6 € 4,80
Extra aanbieding van afvalstoffen in ondergrondse restafvalcontainer boven getal van 18 € 1,60
Extra aanbieding van afvalstoffen in bemeterde rolcontainer boven getal van 36 € 0,80
Milieustraat; Voor het gebruik van een BIG Bag € 95,00
Milieustraat; Voor het los aanbieden van huishoudelijk afval, per m3 € 100,00
Reinigingsrechten  
Vastrecht per perceel € 150,00
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Per lediging van van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainer boven getal van 6 € 4,80
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 53,76
Voor elke volgende hond € 134,40
Per kennel € 322,56