Tarieven 2016

Belastingtarieven Etten-Leur 2016.

Belastingsoort 2016
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1150%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1790%
Niet-woningen gebruikers 0,1474%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 208,80
Boven 500 m3 per m3 € 0,28
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 168,00
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 6 € 4,80
Extra aanbieding van afvalstoffen in ondergrondse restafvalcontainer boven getal van 18 € 1,60
Extra aanbieding van afvalstoffen in bemeterde rolcontainer boven getal van 36 € 0,80
Milieustraat; Voor het gebruik van een BIG Bag € 95,00
Milieustraat; Voor het los aanbieden van huishoudelijk afval, per m3 € 100,00
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 53,40
Voor elke volgende hond € 133,50
Per kennel € 320,40