Tarieven 2015

Belastingtarieven Etten-Leur 2015.

Belastingsoort 2015
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1143%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1635%
Niet-woningen gebruikers 0,1340%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 203,64
Boven 500 m3 per m3 € 0,27
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 180,00
Per extra papier, gft of restcontainer:  
Maximaal één extra container per soort € 13,80
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 9 € 4,50
Extra aanbieding van afvalstoffen in ondergronde restafvalcontainer boven getal van 27 € 1,50
Extra aanbieding van afvalstoffen in bemeterde rolcontainer boven getal van 54 € 0,75
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 52,90
Voor elke volgende hond € 132,25
Per kennel € 317,40