Tarieven 2013

Belastingtarieven Etten-Leur 2013.

Belastingsoort 2013
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1017%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1370%
Niet-woningen gebruikers 0,1130%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 203,64
Boven 500 m3 per m3 € 0,27
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Per perceel muv niet-bemeterde rolcontainer € 192,00
Per perceel via niet-bemeterde rolcontainer € 268,44
Per extra papier, gft of restcontainer:  
Maximaal één extra container per soort € 13,40
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Extra lediging van restafvalcontainer boven getal van 9 € 4,50
Extra aanbieding van afvalstoffen in ondergronde restafvalcontainer boven getal van 27 € 1,50
Extra aanbieding van afvalstoffen in bemeterde rolcontainer boven getal van 54 € 0,75
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 49,92
Voor elke volgende hond € 124,80
Per kennel € 299,55