Tarieven 2012

Belastingtarieven Etten-Leur 2012.

Belastingsoort 2012
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0970%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1301%
Niet-woningen gebruikers 0,1068%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 200,28
Boven 500 m3 per m3 € 0,26
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Per perceel muv bovengrondse verzamelrolcontainer € 246,60
Perceel via inzameling verzamelcontainer € 216,36
Per extra papier, gft of restcontainer:  
Maximaal één extra container per soort € 13,00
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 48,48
Voor elke volgende hond € 121,20
Per kennel € 290,88