Tarieven 2015

Belastingtarieven Dongen 2015.

Belastingsoort 2015
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1319%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1518%
Niet-woningen gebruikers 0,1227%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 154,68
Het tarief per perceel wordt cumulatief verhoogd bij waterverbruik vanaf 501m3 per jaar € 154,68
Te verhogen met: vanaf 501m3 tot/met 1.000m3, per m3 € 0,07
Te verhogen met: vanaf 1.001m3 tot/met 10.000m3, per m3  € 0,06
Te verhogen met: vanaf 10.001m3 tot/met 20.000m3, per m3   € 0,05
Te verhogen met: vanaf 20.001m3 tot/met 30.000m3, per m3 € 0,03
Te verhogen met: vanaf 30.001m3, per m3 € 0,01
Reinigingsrechten  
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 258,24
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 166,68
Eén of meer 240 liter containers, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per container € 60,00
Eén of meer 140 liter containers, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, boven één standaard beschikbaar gestelde 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container € 60,00
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 75,12
Voor elke volgende hond € 129,60
Per kennel € 206,64