Tarieven 2014

Belastingtarieven Dongen 2014.

Belastingsoort 2014
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1171%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1399%
Niet-woningen gebruikers 0,1131%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 151,68
Niet in hoofdzaak woning: € 151,68
tot en met de eerste 10.500 m3 afgevoerd water € 73,20 / 1000 m3
vanaf 10.501 m3 tot/met 25.500 m3 € 56,52 / 1000m3
van 25.501 m3 en meer € 14,04 / 1000 m3
Reinigingsrechten  
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 283,20
Vast bedrag per perceel eenpersoonshuishouden € 189,12
één of meer 240 liter containers, bestemd voor groent-, fruit- en tuinafval, per container € 60,00
één of meer 140 liter containers, bestemd voor groente-, fruite en tuinafval, boven één standaard beschikbaar gestelde 140 liter, bestemd voor groetne-, fruit- en tuinafval, per extra container € 60,00
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 73,68
Voor elke volgende hond € 127,08
Per kennel € 202,68