Tarieven 2014

Belastingtarieven Bergen op Zoom 2014.

Belastingsoort 2014
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1031%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2387%
Niet-woningen gebruikers 0,1983%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 316,35
Boven 1000 m3 per 100 m3 € 27,10
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 227,00
Vast bedrag per perceel voor een niet-bemeterde afvalcontainer € 276,00
Extra container restafval 140 ltr. € 40,00
Extra container restafval 240 ltr. € 40,00
Extra GFT-container 140 ltr. € 40,00
Extra GFT-container 240 ltr. € 40,00
Diftar, restafval 240-ltr container, voorlopig/def. per lediging € 97,50/3,75
Diftar, restafval 140-ltr container, voorlopig/def. per lediging € 57,20/2,20
Diftar, restafval ondergrondse container, voorlopig/def. per inworp € 97,35/0,55
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 80,99
Voor elke volgende hond € 127,43
Per kennel € 246,27