Tarieven 2013

Belastingtarieven Bergen op Zoom 2013.

Belastingsoort 2013
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0962%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2252%
Niet-woningen gebruikers 0,1871%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 307,44
Boven 1000 m3 per 100 m3 € 26,34
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 227,00
Extra container restafval 140 ltr. € 40,00
Extra container restafval 240 ltr. € 40,00
Extra GFT-container 140 ltr. € 40,00
Extra GFT-container 240 ltr. € 40,00
Diftar, restafval 240-ltr container, voorlopig/def. per lediging € 97,50/3,75
Diftar, restafval 140-ltr container, voorlopig/def. per lediging € 57,50/2,20
Diftar, restafval ondergrondse container, voorlopig/def. per inworp € 97,50/0,55
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 78,71
Voor elke volgende hond € 123,84
Per kennel € 239,33