Tarieven 2012

Belastingtarieven Bergen op Zoom 2012.

Belastingsoort 2012
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0911%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2154%
Niet-woningen gebruikers 0,1790%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 307,44
Boven 1000 m3 per 100 m3 € 26,34
Afvalstoffenheffing  
Vast bedrag per perceel € 334,49
Extra container restafval 140 ltr. € 157,44
Extra container restafval 240 ltr. € 273,60
Extra GFT-container 140 ltr. € 89,28
Extra GFT-container 240 ltr. € 154,80
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 69,81
Voor elke volgende hond € 109,84
Per kennel € 212,27