Tarieven 2014

Tarieven waterschapsbelastingen 2014.

Belastingsoort 2014
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
per vervuilingseenheid (v.e.)
€ 52,20
Ingezetenen per woonruimte € 48,08
Watersysteemheffing gebouwd,
% van de WOZ-waarde
0,0311%
Watersysteemheffing ongebouwd, per hectare € 43,01
Openbare verharde wegen, per hectare €150,54
Natuur, per hectare € 3,43