Tarieven 2013

Tarieven waterschapsbelastingen 2013.

Belastingsoort 2013
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
per vervuilingseenheid (v.e.)
€ 51,70
Ingezetenen per woonruimte € 45,90
Watersysteemheffing gebouwd,
% van de WOZ-waarde
0,0286%
Watersysteemheffing ongebouwd, per hectare € 39,84
Openbare verharde wegen, per hectare € 79,68
Natuur, per hectare € 1,93