Tarieven 2012

Tarieven waterschapsbelastingen 2012.

Belastingsoort 2012
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
per vervuilingseenheid (v.e.)
€ 49,60
Ingezetenen per woonruimte € 44,27
Watersysteemheffing gebouwd,
% van de WOZ-waarde
0,0256%
Watersysteemheffing ongebouwd, per hectare € 37,84
Openbare verharde wegen, per hectare € 75,67
Natuur, per hectare € 1,84