voor niet-gebouwen, natuurterreinen en openbare verharde wegen

Bent u grondeigenaar? Dan heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken. Daarvoor betaalt u belasting voor het watersysteem.

Hoeveel betaalt u?
De kosten van de belasting voor watersystemen vindt u in de verordening van Waterschap Brabantse Delta.

Hoe berekenen we de belasting?
Waterschap Brabantse Delta heeft tarieven bepaald voor het watersysteem. Voor niet –gebouwen zijn er andere tarieven dan voor natuurterreinen en openbare verharde wegen We vermenigvuldigen dat tarief met het aantal hectare. Het aantal hectare halen we uit kadastrale gegevens. Een hectare is 10.000 m2.

Wat gebeurt er als u de grond verkoopt?
U betaalt belasting voor de grond waar u op 1 januari eigenaar van was. U kunt dit verrekenen met de nieuwe eigenaren bij de notaris. De nieuwe eigenaar geeft dan een voorschot voor het bedrag dat u op 1 januari moet betalen, omdat u 1 januari van het vorige jaar eigenaar was. Het is geen plicht van de koper!

Bent u het niet eens met de kosten?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. U moet dat binnen 6 weken doen nadat u gehoord heeft wat de kosten zijn. Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn bepaald door het bestuurd van Waterschap Brabantse Delta. U kunt wel bezwaar maken als u denkt dat u teveel betaald heeft.

Als u bezwaar maakt, moet u wel de kosten betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug.

Wilt u wachten met betalen? Dan kunt u om ‘uitstel van betaling’ vragen. Dat doet u in dezelfde brief waarin u laat weten dat u bezwaar maakt.

Kunt u de belasting niet betalen?
Heeft u te weinig geld of inkomen om de belasting te kunnen betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?
Wij regelen de belasting voor watersystemen voor Waterschap Brabantse Delta.