voor ingezetenen

Belasting watersysteem voor ingezetenen

Een ingezetene is iemand die woont in het werkgebied van het Waterschap. Hij of zij staat op 1 januari van dat jaar ingeschreven in het persoonsregister van een gemeente in dat werkgebied.

Een ingezetene betaalt belasting voor het watersysteem als hij het watersysteem nodig heeft om te kunnen wonen, werken en recreëren. De ingezete heeft dan belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken.

Hoeveel betaalt u?
De kosten van de belasting voor watersystemen vindt u in de verordening van Waterschap Brabantse Delta. 

Hoe berekenen we de belasting?
De belasting is een vast bedrag per woning. Het maakt niet uit hoeveel personen er wonen.

Wat gebeurt er als u verhuist?
U betaalt belasting voor de woning waar u op 1 januari woonde. U krijgt dan geen aanslag voor uw nieuwe woning. U hoeft de belasting dus niet met de vorige of volgende bewoners te verrekenen.

Bent u het niet eens met de kosten?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. U moet dat binnen 6 weken doen nadat u gehoord heeft wat de kosten zijn. Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn bepaald door het bestuurd van Waterschap Brabantse Delta. U kunt wel bezwaar maken als u denkt dat u teveel betaald heeft.

Als u bezwaar maakt, moet u wel de kosten betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug.

Wilt u wachten met betalen? Dan kunt u om ‘uitstel van betaling’ vragen. Dat doet u in dezelfde brief waarin u laat weten dat u bezwaar maakt.

Kunt u de belasting niet betalen?
Heeft u te weinig geld of inkomen om de belasting te kunnen betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?
Wij regelen de belasting voor watersystemen voor Waterschap Brabantse Delta.